Ventilatie

VENTILATIE

Isolatie en ventilatie. Daarin kun je bij je nieuwbouw, verbouwing of renovatie het verschil maken.
Door goed te isoleren, zorg je ervoor dat je gebouw minder warmte verliest en minder CO2 uitstoot, maar je maakt het ook meer luchtdicht en dat maakt het nodig om vervuilde lucht af te voeren en verse lucht aan te voeren. Ventileren is geen luxe, het is een absolute noodzaak. Je voorkomt er vocht, schimmels en gezondheidsklachten mee. Bij TOKA Solutions kan je terecht voor systeem C, C+ en D.

VENTILATIESYSTEMEN

SYSTEEM C

Bij een type C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd, dat wil zeggen door een ventilator in de ventilatie-unit. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes (leefruimtes, slaapkamers, bureau).

SYSTEEM C+

Ventilatiesysteem C+ onderscheidt zich van het klassieke C-systeem omdat de afvoer vraaggestuurd gebeurt. De toevoer verloopt wel op dezelfde manier: met zelfregelende raamverluchtingsroosters. Wanneer mensen in een bepaalde ruimte aanwezig zijn en/of er worden (afhankelijk van het type sensoren per ruimte) vochtigheid of geurtjes gedetecteerd, dan zal het ventilatieniveau automatisch opgedreven worden om net daar het nodige debiet vervuilde lucht af te voeren. Wanneer echter niemand thuis is en/of de vochtigheidsgraad blijkt gunstig en er hangen geen geurtjes, werkt de centrale ventilatie-unit op minimumstand en wordt bijgevolg minder lucht afgevoerd.

SYSTEEM D

Bij een type D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

ONDERHOUD
OF HERSTELLING
NODIG?

Je kan bij TOKA Solutions terecht voor onderhoud en herstelling van jouw verwarmingstoestel, ventilatiesysteem of airco. Een periodiek onderhoud is aangewezen om de optimale en veilige werking van het toestel of systeem te garanderen. In geval van bij wet verplicht periodiek onderhoud (gas- & stookolie-installaties), voorzien we als erkende technici ook de nodige attesten. 
Wij voeren ook onderhoud en herstellingen uit van toestellen die niet door ons geïnstalleerd werden. We zijn daarbij niet merk-gebonden.